iACT – Projektdesign

At skabe et godt design, en vision og en implementeringsplan

For at gennemføre et succesfuld projekt er det afgørende af starte med et godt og gennemarbejdet projketdesign. Til det har har du brug for kompetencer i design, planlægning og implementering.

iACT - projekrdesign - permakultur - permaculture

En stærk og godt kommunikeret vision vil gøre en stor forskel for at tiltrække, inspirere og overbevise partnere og støtter, donorer, teammedlemmer, elever og besøgende.

En implementeringsplan hjælper dig med at skabe klarhed over, hvad der skal gøres, af hvem og hvor meget det kommer til at koste, hvornår det starter, og hvor lang tid det vil tage. Det vil hjælpe med at demonstrere over for rådgivere eller partnere, at din projektidé kan lykkedes, og at du har en klar forståelse af, hvad der kræves for at implementere den. 

For dit interne team og eventuelle eksterne entreprenører, vil det være et praktisk arbejdsdokument, der gør dig i stand til at holde styr på fremskridt, og foretage eventuelle justeringer, hvis omstændighederne ændrer sig under afleveringen af projektet. Det bør også identificere og bruges til at spore ressourcer, færdigheder og ansvar for hvert nøgleelement eller etape af projektet, og de risici eller afhængigheder, der kan bringe projektet af sporet eller standse dets fremskridt, hvis de rigtige færdigheder, penge eller andre ressourcer ikke er på plads på det rigtige tidspunkt.

Nedenfor er en optagelse af en tale af Suzie Cahn om at designe et effektivt permakulturprojekt for at komme i gang.

At udvikle et godt DESIGN

For at skabe et godt design har du brug for mindst én person i dit team med gode designfærdigheder eller en ekstern designkonsulent. Ofte vil et designteam med 2 eller 3 personer give et stærkere design, da forskellige perspektiver, ideer og bidrag generelt betyder, at hele designet vil være større end summen af hvert indput. Forudsat selvfølgelig, at de fungerer godt som et team.

Som en generel vejledning vil det være værdifuldt at have mindst én person, der har afsluttet sit permakulturdesigndiplom (PDC), Ecovillage-design-uddannelse eller har udviklet god erfaring med regenerativt design på andre måder.

Sørg for at allokere passende tid og ressourcer til designprocessen, da dette vil hjælpe med at sikre et godt resultat, som ofte vil spare tid og/eller give bedre resultater senere.

Et design behøver ikke at være fast for evigt, og det vil ofte udvikle sig over tid, men det bør bruges som et klart udgangspunkt, til at opbygge projektets indledende momentum.

Tag et kig på Permaculture Association Design Library (engelsk) for at blive inspireret af andre projekter eller brug nogle af de værktøjer, der er listet i PAB’s vidensbase (engelsk).

Sådan skriver du  en vision, mission og mål

Der er mange metoder, du kan bruge til at generere og præsentere din vision. Tænk over, hvem du skaber visionen for, og vælg derefter de bedste måder at præsentere den på, som passer godt til den pågældende målgruppes behov og forventninger.

Udvikling af din vision vil normalt drage fordel af nogle frittænkende aktiviteter, som fx guidet visualisering for at forestille dig, hvordan dit projekt blomstrer i fremtiden og dets fordele og betydning om 10 eller 20 år. Backcasting kan også bruges til at fortælle historien om, hvordan du kommer fra, hvor du er nu, frem til tidspunktet og rammerne for at nå din vision. En standard visionsmetode, der bruges fra lokal til stor byskala, er at stille fem spørgsmål og over tid arbejde på at definere klare svar:

  • Hvor er vi nu?
  • Hvor er vi på vej hen
  • Hvor vil vi egentlig gerne være? (Visionen)
  • Hvordan kommer vi derhen?
  • Hvad er det/de praktiske første skridt?
 
 

Det sidste spørgsmål genbesøges derefter normalt med jævne mellemrum, og sættet med fem spørgsmål og svar opdateres også på passende tidspunkter i henhold til projektets omfang.

Ofte vil visionen blive opsummeret i en eller to simple sætninger, der går sammen med missionen og målene (VMA – Vision, Mission, Aims) for din organisation eller dit projekt.

En god visuel præsentation af din vision vil normalt styrke enhver skriftlig beskrivelse markant – og omvendt.

Et nyttigt værktøj til at udvikle en vision er Vision Map. Visionskortet involverer at tegne, male og skrive en vision eller idélandskab på et stort kort ved at bruge analogier af geografi og topologi til intuitivt at udforske visioner eller komplekse fremtidige ideer. Denne tilgang er især velegnet, hvis visionen eller ideen stadig er vag og svær at udtrykke.

iACT - designplan - permaculture - permakultur

Fra design til implementering

Implementeringsplanen vil normalt opdele designet og visionen i et sæt specifikke delprojekter.

Delprojekter i implementeringsplanen identificerer som hovedregel

  • de specifikke opgaver, der er nødvendige for at gennemføre disse delprojekter
  • budgettet og tidsplanen for at gøre dette
  • de mennesker/kompetencer og ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet
  • Ansvarsbeskrivelse til den der leder projektet

For mere detaljerede eller større projekter, fx opførelse af et økologisk byggeri, vil der normalt også være et risikoregister, der identificerer de vigtigste risici, der kan påvirke projektet, og beskrive tiltag for at undgå eller minimere disse risici samt afhængigheder, fx vejrforhold, byggetilladelser, finansiering eller manglende ekspertise.

Afhængigt af projektets omfang vil du sandsynligvis have glæde af at sætte dig ind i de grundlæggende principper i projektledelse, såfremt du ikke selv eller en i dit team har disse færdigheder. Hvis der er budget til det, kan du naturligvis vælge at bringe en ekstern projektleder ind i rollen. En projektledeler kan hjælpe med at generere en klar implementeringsplan, der komplementerer dit projektdesign og din vision.

Hvis du arbejder ud fra et permakulturperspektiv, kan en beskrivelse af projektet i OBREDIMET-termer O for Objective og Observation, være en god måde at strukturere dit projektdesign og implementeringsplan.

iACT-sider

Velkommen – Projektdesign – Levebrød – Management – Læring – Demonstration – Mobilisering – Vær med – Oversigskort

 

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik