iACT – Læring

Gode kurser skaber forandringer

At designe og gennemføre gode og velbesøgte kurser afhænger af mange faktorer. Er du for eksempel et specialistcenter eller et generalistprojekt? Hvor er du baseret, hvor kommer dit publikum fra, og hvor nemt er det for dem at komme til dig? Hvad leder de efter, og hvad har de brug for?

Nogle vigtige punkter for at skabe et gode lærings- og aktivitetsprogram er følgende:

 • Fokuser på stedets styrker og dine styrker. Det vil sige styrkerne i dig selv og i dit team, og især dem du har en god relation til, og som kan holde kurser eller aktiviteter på dit sted.
 • Sørg for, at dine kurser og aktiviteter er økonomisk levedygtige, eller kan blive det inden for en rimelig tidsperiode, og at de personer, der leverer dem, bliver betalt og behandlet godt, uanset om de er internt personale eller eksterne udbydere.
 • Knyt dine kurser og aktiviteter til det, du er bedst til. Det kan være at demonstrere noget fysisk, såsom regenerativ dyrkning, bæredygtigt byggeri, permakulturdesign, sociale eller økonomiske områder, såsom inkluderende beslutningsprocesser, kooperative eller fælles ejerskabsmodeller eller -aktiviteter, der bidrager til velfærdsøkonomien. Brug disse kompetencer til udvalgte læringsaktiviteter, projektbaseret læring, uddannelse af frivillige, praktikprogrammer eller til at lave dine egne cases til brug på kurser.
 • En vis mangfoldighed i det, du tilbyder, er normalt godt, forudsat at du kan få det til at fungere økonomisk. Det kan for eksempel være, at du ønsker en blanding af kursusemner eller en blanding af kurser og andre typer aktivitetsprogrammer, såsom permakulturkurser, der tilbyder naturforståelse, skovskoleaktivitet eller kunstbaserede aktiviteter. Når dette er sagt, kan nogle centre have en helt specifik niche, hvor en blanding af kurser ikke er så relevant. 
 • Hvis du har en attraktiv og overkommelig indkvartering eller camping udbudt på stedet, gør det livet meget lettere, når du skal sælge kurser og aktiviteter. Hvis du stiller bolig til rådighed, skal du sørge for, at den bliver driftet ordentligt. Sørg for at dit mødested og team er indbydende. Og hvis du har nogle usædvanlige eller interessante funktioner eller aktiviteter, gør det ofte gør oplevelsen mere mindeværdig.
 • God mad gør altid en stor forskel, selvom det er simpel mad. Hvis du kan fortælle historien om, hvor maden kommer fra, og hvem der har dyrket den, især fra lokale kilder eller dine egne haver eller marker, vil det normalt blive taget godt imod.
 • Få anbefalinger fra glade kunder, og sørg for, at du har tilladelse til at bruge dem i din markedsføring, din hjemmeside og så videre.
 • At have aktiviteter, som forældre og børn kan lave enten sammen eller parallelt på samme tid, kan være en god måde at få familier involveret, og dermed tiltrække flere grupper af mennesker. 
 • Indsaml feedback på dine kurser og aktiviteter, og lær af det, og reager ved at forbedre dine kurser og aktiviteter, faciliteter og tjenester. Hvis du får hård kritik, så træk vejret og læs den igen, for at se om der er noget vigtigt eller nyttigt at lære af den.
 • God markedsføring og kommunikation vil altid gøre en forskel, med gode billeder og en klar og enkel tekst. Du må gerne opmuntre folk til at booke, dog uden at være alt for påtrængende.
 
 

Dybere og mere udfordrende kurser og oplevelser vil ofte levere mere transformative, længerevarende og mere mindeværdige resultater for deltagerne. Det kan være en måde, hvorpå folk virkelig husker dig. Men det kræver virkelig dygtige og erfarne folk til at levere og facilitere, samt de rigtige rammer og faciliteter. Så vær forsigtig med at gå i gang med større tiltag, før du er sikker på at kunne levere et godt resultat.

Med hensyn til den økonomiske model for kurser og arrangementer kan det være en fordel både at tilbyde mindre og meget overkommelige kurser og aktiviteter eller overnatning, og andre mere avancerede til en højere pris, som således giver dig en god og pålidelig indkomst. Et eksempel er at holde øko-bryllupper som en vej til at skabe en god indtægt, hvis du vel at mærke har det rette team omkring dig til at styre den vigtige dag. Det kan hjælpe dig til at holde en fornuftig økonomi.

Skab gode læringsveje for dine målgrupper, dig selv og dit team

En læringsvej er den vej, som en elev eller studerende tager gennem en række vidensaktiviteter, som giver dem mulighed for gradvist at udvikle deres kompetencer, forståelse, viden, færdigheder og holdninger.

Diplomuddannelsen i Anvendt Permakulturdesign er et godt eksempel på en læringsvej – hvis mange fordele er beskrevet i feedbackvideo om permakulturdiplom nedenfor. Det kan fx starte med et ganske simpelt webinar om permakultur eller et online-kursus og ende med et diplom.

På en læringsvej, modsat et fast læringsforløb, flyttes kontrollen væk fra vejlederen og over til den studerende, som selv skal træffe sine valg og fokuspunkter. Læringsvejen repræsenterer de trin, der er taget fra de indledende ideer om at ville lære og frem, hvorigennem den studerende over tid udvikler teoretisk forståelse og praktisk erfaring. Selvom dette kan lyde meget lineært, så er det oftest det man kan kalde en ‘rodet’ læringsvej med forskellige sløjfer og kursændringer. Det anerkendes også i stigende grad som værende tilbøjelig til at integrere læring dybere og være en mere transformativ og dybere oplevelse for den studerende.

Rodet læring kan sammenlignes med en rodet sammenfiltret snor, som møder sig selv flere gange i forskellige vinkler. Når du er tvunget til at se på noget fra forskellige vinkler, styrkes din opfattelse. Hver vinkel styrker din forståelse af et emne. Rodet læring er relevant for både de mennesker, der er aktive medlemmer af et lærings- og demonstrationscenter, og for dem der deltager i læringsprogrammer, der udbydes af disse centre, især de mere udvidede eller dybdegående læringserfaringer.

En transformativ læringsvej fører ofte til et grundlæggende skift i perspektiv hos den studerende og større selvtillid eller klarhed omkring formål og retning. I den forstand handler et læringsforløb ofte lige så meget om din indre udvikling, som det handler om at udvikle specifikke praktiske færdigheder eller ekspertviden.

Problembaseret læring / Projektbaseret læring (PBL) kredser om en praksis med refleksion, og er almindelig på mange områder. Den kan beskrives med følgende tre definerende karakteristika, som

 1. præsenterer den studerende for autentiske projekter, fx klimaprojekter i lokalsamfundet eller et fysisk projekt såsom at bygge en udendørs læringsfacilitet
 2. sætter den studerende i stand til selvstændigt at lære nødvendige begreber, praksisser eller ‘virkeligheder fra feltet’
 3. sætter de studerende i stand til at lære, mens de arbejder i grupper. Det vil sige, når de implementerer deres lokale klimahandling eller projekterer byggeprojekter sammen som en gruppe.
  (Dickson og Barr, 2019):
 

Tre aspekter af projektbaseret læring er:

 1. De studerende præsenteres for situationer i den virkelige verden og reelle behov, som kræver en rigtig løsning, og som naturligvis rummer et andet ansvar end teoretiske eller akademiske læringssituationer
 2. Projekterne sætter de studerende i stand til at udforske, designe og planlægge for at optimere potentialet for mennesker eller steder, der kan opstå fra disse projekter
 3. Projekterne sætter de studerende i stand til i grupper at lære om, hvordan de kan optimere deres eget potentiale såvel som projektets potentiale

Diploma learners feedback video fra Permacultur Diploma Design Forum 

Hvorfor har vi brug for et læringsforløb?

Læringsveje hjælper folk med at udvikle de færdigheder, viden, holdninger, værdier og erfaringer, der vil sætte dem i stand til at levere deres centers læringsprogrammer, kerneaktiviteter og demonstrationer.

Lærings- og demonstrationscentre vil være mere tilbøjelige til at nå deres mål og trives, hvis de identificerer og tilbyder attraktive læringsveje for:

 • Deres besøgende, elever, frivillige og andre deltagere.
 • Deres team, personale, ledelse, bestyrelse og organisatoriske interessenter.
 
 

Det er vigtigt at forstå, at det er kompetencerne i dit team, der vil støtte og sætte mennesker, fællesskaber eller organisationer i stand til at aktivere en community transformation, fx ved at identificere passende mål for CO2-reduktion og samfundsresiliens, samt have evner til at realisere dem. Centret kan derefter arbejde sammen med det pågældende fællesskab for at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at nå disse mål over tid. Og samtidig give adgang til rum, aktiviteter og netværk, der understøtter mental og fysisk sundhed og velvære – som udgangspunkt for en sund, human, økologisk fremtid.

Hvordan skaber og forfølger vi vores læringsveje?
En simpel model til at forstå forskellige stadier af et læringsforløb er at erkende, at der ofte er tre nøglestadier i et læringsforløb.

Den indledende fase vil højst sandsynligt involvere et relativt kort kursus eller træning, der inden for et felt introducerer: Hvorfor? Hvad? og Hvordan?

Kernestadiet er den centrale træning, der sætter deltagerne i stand til at starte deres rejse for at udvikle færdigheder, ekspertise og erfaring inden for et område.

Uddybningsfasen vil sandsynligvis involvere mere selvstyret læring med betydelig projekt- og praksisbaseret læring. På denne måde opstår læring over en længere periode, fra den handling eller praksis, som underviseren er en del af. 

Nogle gange vil der være behov for at bygge bro mellem stadierne for at skabe en smidigere forbindelser. Fx er mange i permakulturbevægelsen, i gang med at udvikle muligheden for at tilbyde et 2-designs Foundation Diploma eller Certificate in Applied Permaculture Design. Det skal bygge bro over det betydelige spring, der er fra PDC (kerneniveau) til et 10-designs-diplom i Applied Permaculture Design, den udvidede læringsrejse.

iACT-sider

Velkommen – Projektdesign – Levebrød – Management – Læring – Demonstration – Mobilisering – Vær med – Oversigskort

 

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik