Demonstrationscenter

Forandringer sker gennem oplevelser og erfaringer, derfor er demonstrationscentre afgørende for at understøtte adfærdsændringer. Her kan du få input til, hvordan du understøtter adfærdsændring, deler innovation og god praksis inden for bæredygtig livsstil og design og gode stedsbaserede læringsoplevelser.

Det gode demonstrationscenter

Et godt demonstrationscenter viser sit speciale gennem en engageret praksis og uddannelse. Det kan være sunde grønne lavenergi huse, regenerativ maddyrkning, etisk virksomhed, sociokratisk beslutningstagning eller permakulturdesign og -praksis eller forhåbentlig alle disse ting!

Du kan bruge LAND Center- eller iACT-kriteria til at gennemtænke alle de funktioner eller fremgangsmåder, du vil demonstrere, inklusive hvad du har nu, og hvad du vil tilføje eller forbedre i fremtiden. Dette inkluderer naturligvis at demonstrere, hvad godt design betyder, hvad et godt lærings- og aktivitetsprogram er, hvad et godt besøgs- og frivilligprogram er, og at demonstrere, hvordan et veldrevet center ser ud. Det betyder også, at du skal gennemtænke de forskellige holistiske dimensioner af dit center, uanset om du bruger Holmgren Flower, GEN Ecovillages-rammeværket eller et andet værktøj til at overveje demonstration på tværs af områder. Områderne kan være:

  • Fødevaredyrkning, habitat- og landskabsforvaltning
  • Bygninger, energisystemer og infrastruktur
  • Beslutningstagningssystemer, styring og juridiske strukturer
  • Fysisk og åndelig sundhed og velvære
  • Uddannelse og kultur 

Gør det, du demonstrerer, engagerende og relevant for dine besøgende, elever og frivillige og for lokalområdets  behov. Hvis du kan skabe demonstrationsfunktioner, der er særligt usædvanlige, kreative eller engagerende, sammen med meget praktiske og relevante demonstrationsfunktioner, vil dette hjælpe folk med at huske dit projekt og ofte være med til at markedsføre centret.

iACT og LAND Center Handbook PDF har til formål at hjælpe dig med at forstå og arbejde igennem alle de forskellige aspekter af at være et godt demonstrationscenter med et lærings- og aktivitetsprogram, der relaterer til, forbedrer og hjælper med at sprede det, du demonstrerer. Det understøttes af alle de andre værktøjer, ressourcer, videoer og casestudier på iACT-siderne, som forhåbentlig kan give dig en masse inspiration, information og nyttig vejledning om, hvordan du gør.

Det er ofte virkelig værdifuldt at besøge andre projekter for at få ideer til forskellige praksiser eller aktiviteter, og for at lære, hvad der fungerer godt.

Så tag dig tid til at designe, planlægge og implementere de praksiser, der passer til dit projekts formål, vision og mål. Arbejd dig igennem en realistisk tidsplan for at levere de funktioner, der er mest relevant og nemme at manifestere, sammen med dem, der vil gøre den største forskel for dit center på lang sigt. 

Det er nok bedst ikke at gøre det hele på én gang!

Værdien af ​​demonstration

Demonstrationscentre, der også tilbyder læringsaktiviteter og -programmer, har en unik og kritisk rolle at spille i vores rejse mod en regenerativt bæredygtig og modstandsdygtig fremtid. Der er tre dimensioner i denne rolle:

For det første giver de som fysiske demonstrationer af bæredygtige og regenerative praksisser besøgende og lærende muligheder for erfaringsbaseret læring, som indlejrer læring dybere, og som ikke kan leveres af andre former for læring;

 

For det andet gør de som stedbaserede centre de brede temaer om bæredygtighed og regenerering relevante for den specifikke lokale og regionale kontekst, hvad angår mennesker, kultur, klima og landskab;

For det tredje giver de et fokus for aktivitet, samfundsengagement og netværk, og samler en bred vifte af mennesker i forskellige roller som praktikere, undervisere og lærende, og dekan fungere som katalysator i folk individuelle og kollektive læringsrejser.

Gennem disse tre funktioner hjælper demonstrationscentre med lærings- og aktivitetsprogrammer til at aktivere samfundstransformation.

Vores kandidatuddannelse er meget stringent med meget højt kvalificerede undervisere. Men så får vi eleverne til at lave noget meget praktisk som at bygge en vædret jordmur eller en bindingsværksbygning… og når de kommer ind, har de typisk et glimt i øjet, som man ikke kan få af teorien. Det er den unikke blanding, der gør det spændende for folk. At røre, lugte, være i noget, man studerer, virker på forskellige niveauer af et menneske.” Paul Allen, Center for Alternativ Teknologi, Machynlleth, Wales

Udvælgelse og brug af demonstrations- og læringsmiljøer

For steder og lærings- og demonstrationscentre, der hjælper med at udvide eller uddybe klimaindsats og socioøkologiske overgangsresultater, er der specifikke nøglekompetenceområder, som undervisere og undervisere har brug for.

  • Evnen til at udvælge og bruge miljøer, der fremmer læring i almindelighed og individuel og kollektiv handlingslæring i særdeleshed
  • Evnen til at skabe og udvikle forbedrede læringsmiljøer
  • Evnen til at give transformative læringserfaringer, der spiller sammen med demonstrationselementerne og relaterede læringsmiljøer, for eksempel gennem en række komplementære praktiske læringsprogrammer, frivillige aktiviteter eller mentor-/tutorstøtteprogrammer. Det kan være et udvalg af praktiske øvelser på et permakulturkursus, et designprojekt og teorien om permakulturdesign etik, principper og værktøjer. Den kan også være frivilligt arbejde eller lærlingeuddannelser til grønne byggerier eller regenerative gartneriprojekter.
 

Underviserne forventes at starte med et middel kompetenceniveau inden for disse områder og sigte mod at udvikle sig til et avanceret eller ekspertniveau for at have størst indflydelse på eleverne og de fællesskaber, de arbejder med.

Miljøer, der fremmer læring

Stephen Sterlings artikel ‘Transformative learning and sustainability: Sketching the conceptual ground’ henviser til nogle af de vigtigste overvejelser for events og kurser, især med hensyn til, hvordan deres miljø, kultur og arbejdspraksis skal afspejle værdierne og emnet, det vil sige bæredygtighed, kulstofreduktion, regenerering og robusthed, af de læringsprogrammer, de promoverer og er vært for.

En meget vigtig pointe er, at standard institutionelle læringsmiljøer, altså skoler, gymnasier, universiteter og så videre har en tendens til absolut intet at gøre for at demonstrere bæredygtighed i praksis. De kan derfor komme til at være miljøer, der faktisk hæmmer ægte læring på disse områder, fordi den lærende kun får indlejret viden teoretisk. Dette er et af de store problemer i vores kultur, når det kommer til bæredygtighed og bæredygtig udvikling.

iACT-sider

Velkommen – Projektdesign – Levebrød – Management – Læring – Demonstration – Mobilisering – Vær med – Oversigskort

 

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik