Diplom

uddannelse

Har du, efter du har taget en PDC, lyst til at vide mere og kunne mere med permakultur, så har du mulighed for at tage en  diplomuddannelse i anvendt permakultur. 

Du kan tage uddannelsen flere forskellige steder i Danmark og i udlandet afhængig af hvilken vinkel, der er vigtig for dig.

I princippet kan du tage din diplomuddannelse hvor som helst i verden, hvis den opfylder Permakultur Danmarks kvalitetskrav, men officielt har foreningen godkendt Nordic Permaculture Academy i Danmark, det Norske Diplomlaug i Norge og Permaculture Accociation i England, som hver især arbejder lidt forskelligt med uddannelsen. Det vigtigste er, at du finder den diplomuddannelse, som passer til dig, din måde at arbejde på og din vision med uddannelsen.

Vi ønsker dig held og lykke.

Foto Victoria Schou

Introduktion

Danmark  er et lille land, og som diplomholder er du med til at bevare den diversitet, som er en af permakulturen grundprincipper. For jo flere dygtige permakulturfolk der er, med hver deres unikke tilgang, des mere bredde og diversitet kan den danske permakultur tilbyde.

Som diplomholder er du med til at bevare og udvikle en høj kvalitet af permakultur som koncept og i  praksis i Danmark, eller hvor du nu kommer til at øse af din viden. 

Diplomet er først og fremmest en slags licens, du modtager som en anerkendelse af den viden, du har erhvervet. Samtidig kan du officelt kvalitetssikre PDC-kurser og arrangere PDC-kurser på egen hånd og selvfølgelig undervise på PDC-kurser.

Som diplomstuderende skal du producere ét til flere designs inden for en eller flere kategorier, som viser din forståelse af permakultur i praksis, både i dit liv og i dit arbejde. Du aftaler selv med din diplomudbyder, hvor omfattende og hvor mnage designs, du skal producere.

Igennem dine designs opnår du en dyb forståelse af permakulturens etikker, principper og metoder, som du også bliver kompetent til at formidle på din egen måde. 

Diplomet bliver altid tildelt til enkeltindivider, ikke områder eller projekter. Kontakt de forskellige diplomudbydere for at høre mere om netop deres fokus og metoder – se nedenfor.

Foto: Lars Hylleberg

Find din
uddannelse

Nordic permaculture Academy (NPA)

Nordic Permaculture Academy er det nordiske akademi for diplom i anvendt permakultur med base i Danmark. Tilgangen til uddannelsen bygger på det engelske system, hvor du skal producere en omfattende portefølje med 10 designs inden for flere kategorier. Du kan vælge at arbejde på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

NPA har som hovedfokus at hjælpe med at opbygge en avanceret praksis og forståelse af permakultur i en nordisk kontekst. NPA er organiseret som en foreningen, der blandt andet gennem uddannelse arbejder for en regenerativ verden, hvor alle kan leve i overensstemmelse med permakulturens etikker.

Norsk Diplomlaug (NPDL)

NPDL er den norske diplomudbyder. NPLD er organiseret som en forening under Norsk Permakultur Forening.

Hos NPDL kan du vælge at udføre dit diplom inden for én enkelt kategori, eller du kan arbejde inden for flere kategorier, og hvert design, som indgår i dit diplomarbejde, kan tilhøre en eller flere kategorier.

Du kan altså vælge at fokusere dit diplomarbejde på at udvikle dit sted (site development) med flere designs implementert på samme sted og evalueret over en længere periode, minimum 3 år.

permakulturdiplom - fennikel med morgendug
Permaculture Association

Vælger du det engelske system, vil det meste af din vejledning sikkert foregå online, og du skal naturligvis arbejde på engelsk, til gengæld bliver du en del af et kæmpe netværk med over 500 studerende og 40 tutorer og et væld af muligheder. Det er et levende netværk med mange online-muligheder, som vil hjælpe dig med at aktivere din permakulturteori til praksis og udvikle en masse nye kompetencer.

Som diplomstuderende skal du udarbejde en portfolio af ti designs. Du bestemmer selv hvilke områder af dit liv eller arbejde dine designs skal undersøge. Det forventes dog, at en del af dine designs er landbaseret mens resten kan dække områder som uddannelse, etablering af community, self care, forretningsplan eller andet.

Diplom-
kategorier

Diplomkategorierne, som er oplistet her, viser hvilke områder, du kan inkludere i dit diplomarbejde.

Du kan vælge at arbejde indenfor en enkel kategori eller indenfor flere kategorier afhængig af hvor du tager din diplomuddannelse.

Kategorierne er internationale og blev udarbejdet på den Internationale Permakultur Konference (IPC4) i Nepal i 1991 med enkelte tilføjelser senere. 

Her giver vi eksempler på, hvad de forskellige kategorier kan indebære eller omfatte:

Site design (Fritstående designprojekt). Projekt-design / Professionel design-rådgivning.

Site development (Udvikling af et område). Flere designs implementerede på samme sted og evalueret over en længere periode.

Education (Uddannelse). Design af og arbejde med permakulturuddannelse og -træning.

Administration og organisation. Design af og arbejde med organisations- og administrationsmetoder på linje med permakulturens etik.

Architecture (Arkitektur). Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur ved hjælp af permakulturprincipperne og på linje med permakulturens etik.

System establishment and implementation (Etablering og implementering af system). Design, etablering og evaluering af systemer og metoder, som vil være essentielle for permakultur design og implementering.

Trusteeship. Design, etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for bevarelse af jordbesiddelse(r) til permakultur-formål.

Community development (Social udvikling). Design, etablering og opretholdelse af øko-samfund, permakultur i lokalsamfund og fælleshaver indenfor en bioregional kontekst.

Research (Forskning). Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning.

Finance (Økonomi). Design, etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer

Media and communications (Medie og kommunikation). Design af og arbejde med at formidle og sprede permakultur, som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur.

Manufacturing (Fremstilling/Værktøj). Design eller fremstilling af relevant teknologi, fremstillingsmetoder eller værktøj, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer.

Farming and farming systems (Landbrug og landbrugssystemer). Design og implementering af landbrugssystem, inkl. økosystembaseret årlig dyrkning, regenerativt landbrug, CO2-fikserende landbrug, skovhaver, skovlandbrugssystemer og bæredygtigt skovbrug ved hjælp af permakultur.

Business (Virksomhed og erhverv). Design og etablering af nye virksomhed- og erhvervsmodeller på linje med permakulturens etik og principper og/eller tilpasning af eksisterende virksomheder til at være på linje med permakulturens etik ved hjælp af permakulturens principper og værktøjer.

Personlig udvikling, “Zone 00”, Sundhed og Velvære. Design og realisering af Diplom Læringsvej, personlige mål, livsstilsændringer og/eller livskvalitet.

Diplomholdere

I Danmark har vi 9 diplomholdere:  Jesper Saxgren, Poul Erik Vase Pedersen, Mira Illeris, Esben Schultz, Petra Dall, Cathrine Dolleris, Tycho Holcomb, Karoline Nolsø Aaen og Charlotte Lou Landon.

Cathrine Dolleris akkrediterede til diplomholder i England i november 2014. Cathrine er uddannet diplomtutor i det engelske system og tager diplomlærlinge i både det engelske system og det nordiske akademi. Du kan se hendes 10 designs på hendes hjemmeside Geoliv.dk

Charlotte Lou Langdon akkrediterede til diplomholder i 2022 hos Permaculture Association UK. Lou uderviser i Permakulturdesign og er med til at drive Hideaway Vingård på Fejø. Lou er ikke diplomtutor men vil gerne hjælpe, hvis du har brug for en snak om din proces. Læs mere her.

Jesper Saxgren bor i Sydjylland og fik sit diplom tildelt i 1995 af Bill Mollison, Permaculture Institute, Australia

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb blev diplomeret i  2017 på Nordisk Træf. Deres diplomarbejde blev vejledt af Tony Andersen.  Karoline er diplommentor i det nordiske akademi. Du kan se mere på deres hjemmeside Permakulturhaven.dk

Mira Illeris og Esben Schultz tog diploma i 2009. De har deres sted Permakulturgaarden i Skovvirke på Svanholm. 

Petra Dall tilsluttede sig det tyske diplom-system ved Permakultur-Akademie og bestod i 2016.

Poul Erik Vase Pedersen fik tildelt diplom på Nordisk Træf i 2004, men er ikke længere aktiv.

Diplomholdere i Norge,  Sverige og Finland: 

Norge: Frederica Miller, Marianne Leisner, Ingvald Erga, Herwig Pommeresche, Jan Martin Bang og Julio Perez.

Sverige: Bertil Thermaenius, Helena von Bothmer, Lennart Pranter, Esbjörn Wandt, Peter Norrtron, Maria Svennbeck, Ralf Palmpers og Andreas Jonsson

Finland: Bheki Matambo Ngobese og Dominik Jais

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik