Permakultur 
i internationalt samarbejde

Samarbejde på tværs af landegrænser rammes fint ind i permakulturens tre etikker, ofte tydeligst i Fair fordeling af Ressourcer. Nedenfor kan du læse om de tværnationale eller udenlandske projekter, vi er involveret i lige nu. Har du selv lyst til at løfte et internationalt permakulturprojekt eller samarbejde, så kontakt gerne dattergruppen for internationale netværk.

Beskæring af det kvælstoffikserende calliandratræ – Uganda

Læs om igangværende internationale samarbejder

Permakultur Danmark har fra 1. oktober indledt et 3-årigt projektsamarbejde med Plants and Health Cooperative Society (PHCS), der holder til i Aduku i Kwania District i det nordlige Uganda. Projektet har til formål at styrke samarbejdet i PHCS’ medlemsgrupper omkring genopbygning af jorden og omlægning af landbruget til metoder, der skaber mere resiliens overfor klimaforandringerne.

Bestyrelsesmedlemmer/landbrugsmedarbejdere fra Prisca Alobo uddeler de sidste små træer fra et såbed på PHCSgrund.

For at styrke samarbejdet i grupperne underviser erfarne facilitatorer medlemmer i at samarbejde som Family Farming Learning Groups. Det er en samarbejdsform, hvor medlemmerne hjælper hinanden med at indføre nye metoder, og hvor hele familien inddrages i læringsprocessen og implementeringen på det enkelte landbrug. Projektet har derfor også et fokus på ligestilling, hvor beslutninger om anvendelse af jorden og salg af produkter gøres til en fælles beslutning. Desuden inkluderer projektet undervisning i jordrettigheder, hvor underviserne fokuserer på at skabe accept af, at enker har lov til at disponere over jorden efter mandens død. Et andet fokuspunkt er styrkelse af klanernes jodfordelingsudvalg i forhold til udefrakommende pengestærke interesser.

Medlemsgruppernes sammenhold styrkes også gennem hjælp til etablering af fælles opsparingsordninger, hvor grupperne opbygger en kapital som medlemmerne kan låne fra.

Spare-lånegruppe samler det ugentlige bidrag ind og skriver op, hvad den enkelte er kommet med. pengene opbevares i en kasse med flere sæt nøgler

Forøget kendskab til agroforestry er den vigtigste metode til et forbedret udbytte. Facilitorerne inkluderer viden og praksis omkring etablering og brug af kvælstoffikserende træer, jorddække, iblanding og kompostering af blade, sheabutter til olie, frugttræer, træer til tømmer, brænde og foder. Meget kvælstof går tabt hvis bladene af de kvælstofrige blade ikke blandes ind i jorden eller  komposteres.

Læs mere om kvælstofsamlende træer og metoder:

 

Ayotere Pe gruppen har sået træer i en fældet bananstamme

På fødevareområdet har medlemmerne en høj grad af selvforsyning, men de har også brug for en pengeindkomst især til uddannelse af børnene og sundhedsudgifter. Dele af de afgrøder, som de lykkes med på trods af tørke og oversvømmelser, bliver solgt gennem kooperativet.

Covid 19 perioden, hvor skolerne lukkede, har forårsaget, at mange unge droppede ud af uddannelsessystemet. Projektet inkluderer derfor også etablering af grupper af unge uden jord og indkomst, hvor de lærer indkomstgivende aktiviteter som at holde bier og bygge brændselsbesparende ovne eller deltage i etableringen af skovlandbrug.

Medlemsantallet forventes i projektperioden at komme op på ca. 600 familier. PHCS bruger lokalradio som et vigtigt medie at skabe kendskab til Familiy Learning Groups og agroforestry også udenfor medlemskredsen.

Permakultur Danmark har fået bevilget 500.000 kr. til projektet fra CISU, Civilsamfund i udvikling, CISU finansieres af de statslige, danske udviklingsmidler. En gruppe frivillige bestående af Gwilli Bergenholtz, Anita Harrig, Torsten Mandal, Victoria Schou Haabegaard og Karen Ingrid Schultz følger projektet: Der er afsat penge til at dække rejseomkostninger til 3 monitoreringsrejser undervejs.

Kontakt: Karen Ingrid Schultz kareningrid@stickhill.dk

iACT står for ‘Activating Community Tranformation, og er støttet af støttet af Erasmus+. Det er Permaculture Association Britain, der er primus motor på projektet, som involverer foreninger fra Bulgarien, Irland, Portugal, Italien, Luxemborg og Danmark.

Formålet med iACT-projektet er at udvikle et internationalt netværk af lærings- og demonstrationscentre, og dele god praksis inden for bæredygtighed, regenerering og robusthed, herunder permakulturdesign og -praksis. 

Gennem iACT hjælpes centrene med at aktivere viden om samfundstransformation og tilbyde en række relaterede demonstrations- og læringsprogrammer og ressourcer, der hjælper med at sprede den gode praksis.

iACT-projektet, finansieret af EU’s Erasmus+-program, og skal øge antallet og kvaliteten af ​​steder i Europa, der demonstrerer permakultur og bæredygtigt liv for offentligheden.

De seks EU-partnere udvikler i samarbejde et sæt værkktøjer og kurser til at hjælpe aktører med at opbygge deres permakultursted eller transformative regenereringsprojekt.

Det danske bidrag handler meget om at dokumentere gode praksisser især for LAND Center-netværket i Danmark og erfaringerne fra de nordiske lande. I den forbindelse kan LAND Centrene forvente at blive inddraget, for at udveklse viden, erfaring og snakke fremtidig udvikling.

Følg med i vores vidensunivers

iACT er startet og vil løbe frem til 2023 og er støttet af Erasmus+

Kontaktperson: Cathrine Dolleris – catshop@gmail.com

Permakultur Danmark arbejder tæt sammen med permakulturforeninger i de andre nordiske lande (Sverige, Norge og Finland).

Hvert år arrangerer landene på skift Nordisk Træf, hvor aktive medlemmer kan deltage og vi udveklser viden erfaringer og udvikler nye samarbejder.

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik