iACT – Mangement

Hvordan leder og organiserer vi vores projekt rigtig godt?

Dette handler om alle de ting, som ligger uden for centrets kernebudskab og aktiviteter, herunder:

 • Forretningsledelse
 • Organisationsstruktur, forretningsgange, regler og procedurer
 • Monitorering & evaluering

Mange centre fungerer som kommercielle enheder og er underlagt love, regler, normer og krav, som varierer fra land til land. Centrene tager og foretager betalinger og har brug for systemer til registrering af dette samt til dokumentation af centrets virke, herunder årsrapporter, bevillingsansøgninger, generel administration, lovpligtige organer eller virksomheder og intern kommunikation. Dette involverer en flere vigtige aktiviteter som:

 • Identificering og indførelse af de lokale lovkrav for økonomi, sundhed og sikkerhed og medarbejderforhold.
 • Udforskning og implementering af en passende organisationsstruktur.
 • Outsourcing af færdigheder, når det er mest hensigtsmæssigt, fx ansættelse af en revisor.
 • Identificere og udføre den mest effektive opsøgende kontakt, som markedsføring, reklame, sociale og lignende.
 • Arkivering.

Lærings- og demonstrationscentre kan yde deres største bidrag til verden, og de samfund de er en del af, når de er godt ledet og har en sund forretningsstrategi med en strategisk tilgang og stærke evner bag sig. Vi understreger dette, fordi for mange mennesker, som engagerer sig i den miljømæssige og sociale forandringsbevægelse med fremragende viden og stort engagement, er hullerne eller svaghederne i deres forandringsskabende projekter ofte er i netop forretnings- og organisationsledelse.

Uanset størrelse eller ambitioner, kan centre og de organisationer, der driver dem, have fremragende faciliteter og demonstrationsprogrammer, fantastiske transformative læringsprogrammer og et fantastisk team af mennesker, men hvis de forretningsmæssige aspekter af organisationen ikke fungerer godt, vil det sætte organisationen og dens team under pres. De risikerer at skulle bruge en masse tid og energi til fundraising for at betale for dets kernepersonale eller driftsomkostninger eller sælge aktiver for at finansiere tab og i sidste ende potentielt lukke eller blive solgt.

Teamet, der leder centret, kan bruge meget af deres tid på at slukke brande og håndtere økonomiske kriser eller personalekriser, frem for på de aktiviteter, som de brænder mest for, og som har størst gavn for kloden og de fællesskaber, de er en del af. 

At have de rigtige forretnings- og ledelseskompetencer på plads, eller at outsource dem, hvis det er den bedste mulighed, er afgørende for at maksimere centrets langsigtede positive virkning, samt skabe stabil beskæftigelse og karriereudvikling.

iACT-sider
 • Velkommen
 • Projektdesign
 • Levebrød
 • Management
 • Læring
 • Demonstration
 • Mobilisering
 • Vær med
 • Oversigskort

Hvordan udvikler vi vores organisation, ledelsesevner og opbygger erfaring?

Til at starte med foreslår vi, at du læser dette afsnit Organisation & Management Kompetencer i iACTs informationsressourcer. Den giver detaljerede oplysninger om de færdigheder, viden og erfaring, det kræver. Det er et godt udgangspunkt for at forstå de forskellige færdigheder og erfaringer, der er nødvendige for effektiv organisation og ledelse.

Husk, at de specifikke kompetencer, du har brug for, afhænger af dit projekts størrelse og mål. Så til mindre projekter har du generelt brug for et mindre udvalg af kompetencer og mindre dybde af ekspertise på tværs af mange roller, bortset fra den særlige viden du bringer inden for dit specifikke felt. Fx kan det være oplagt for dig at forlade dig på folk uden for dit projekt inden for juridiske og regnskabsmæssige færdigheder.

Billedet til venstre er fra iACTs kompetencekort og viser de forskellige kompetencer relateret til organisering og ledelse af centre eller projekter.

Det fulde udvalg, der er vist her, relaterer sig til behovene i meget større centre og er udviklet ud fra en forståelse af kompetencebehovene i Cloughjordan økolandsby, et stort center for læring og demonstration af bæredygtigt liv og regenerativ arealforvaltning i Irland, inklusiv forskellige skalaer af permakultur LAND centre.

Mange af disse kompetencer er også forbundet med andre områder, såsom kommunikation, facilitering, engagement, læring og demonstration.

iACT kompetencekort Permakultur Danmark

Mangler du lidt inspiration?

Vi håber, at følgende værktøjer og ressourcer indenfor ledelse og organisation kan være nyttige og hjælpe dig med at spare tid og udvide dine kompetencer

iACT-sider

Velkommen – Projektdesign – Levebrød – Management – Læring – Demonstration – Mobilisering – Vær med – Oversigskort

 

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik