Diplom-uddannelse 

Hvis du ønsker at udvide din viden og kunnen indenfor permakultur, kan du blive optaget på diplomuddannelsen i anvendt permakultur.  Nordic Permaculture Academy samarbejder med Permakultur Danmark om en kvalitetsbevidst diplomuddannelse. 

Nordic Permaculture Academy er det nordiske akademi for diplom i anvendt permakultur. Arbejdet med designs og deres vurdering bygger på det engelske system. I det nordiske akademi kan man vælge dansk, svensk, norsk eller engelsk som arbejdssprog. Hvis du hellere vil tage diplom igennem den engelske Permaculture Association er det også anerkendt af Permakultur Danmark.

Du vælger selv en mentor i det nordiske akademi og registreringen til diplomstuderende bliver varetaget herigennem. Diplomuddannelsen er primært et selvstudie med vejledning af din mentor efter behov. Der arbejdes med en række kriterier for godkendelse af designs. Vigtigst er fokus på permakulturens etik, principper og designprocess. Efter godkendt arbejde med og præsentation af 10 designs og minimum 2 års arbejde efter at du har taget din PDC, kan du akkrediteres med et Diplom i Permakulturdesign godkendt af to mentorer.

Introduktion

Som diplomholder er du ansvarlig for at sikre, at permakultur som koncept og praksis forbliver intakt og videreføres. Diplomet er først og fremmest en slags licens, som Nordisk Permakultur Institut eller Nordic Permaculture Academy giver for officielt at bekræfte, at diplomholderen kan:

  • være en repræsentant for permakultur-bevægelsen i offentligheden på egen hånd
  • kvalitetssikre PDC-kurser samt arrangere PDC-kurser på egen hånd
  • kvalitetssikre projekter og drive professionel designrådgivning på egen hånd

Derfor indgår det som krav for at opnå et diplom, at du demonstrerer en indgående forståelse af permakulturens etik, principper og metoder og samtidig kan formidle dem, og at du:

  • har produceret en omfattende portefølje med 10 designs
  • at dine design viser din forståelse af permakultur i praksis, både i dit liv og i dit arbejde.

Diplomet bliver tildelt enkeltindivider, ikke områder eller projekter.

Det nordiske diplomsystem har som hovedfokus at hjælpe med at opbygge en avanceret praksis og forståelse af permakultur i en nordisk kontekst. Det er også tilladt at opnå et diplom ud fra arbejde udført uden for Norden.

Snak med den diplomansvarlige ved permakulturforeningen eller  diplom mentorerne i det nordiske akademi, hvis du har brug for hjælp eller yderligere information.

Diplom-
kategorier

 

Diplomkategorierne som er oplistet her, viser hvilke områder, man kan inkludere i sit diplomarbejde.

Du kan vælge at arbejde indenfor en enkel kategori, hvis du følger Nordisk Permakultur Institut, eller indenfor flere kategorier under Nordic Permaculture Academy.

Kategorierne blev udarbejdet internationalt på IPC4 i Nepal 1991 med enkelte tilføjelser senere. 

Her giver vi eksempler på, hvad de forskellige kategorier kan indebære eller omfatte:

Site design (Fritstående designprojekt). Projekt-design / Professionel design-rådgivning.

Site development (Udvikling af et område). Flere designs implementerede på samme sted og evalueret over en længere periode.

Education (Uddannelse). Design af og arbejde med permakulturuddannelse og -træning.

Administration og organisation. Design af og arbejde med organisations- og administrationsmetoder på linje med permakulturens etik.

Architecture (Arkitektur). Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur ved hjælp af permakulturprincipperne og på linje med permakulturens etik.

System establishment and implementation (Etablering og implementering af system). Design, etablering og evaluering af systemer og metoder, som vil være essentielle for permakultur design og implementering.

Trusteeship. Design, etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for bevarelse af jordbesiddelse(r) til permakultur-formål.

Community development (Social udvikling). Design, etablering og opretholdelse af øko-samfund, permakultur i lokalsamfund og fælleshaver indenfor en bioregional kontekst.

Research (Forskning). Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning.

Finance (Økonomi). Design, etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer

Media and communications (Medie og kommunikation). Design af og arbejde med at formidle og sprede permakultur, som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur.

Manufacturing (Fremstilling/Værktøj). Design eller fremstilling af relevant teknologi, fremstillingsmetoder eller værktøj, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer.

Farming and farming systems (Landbrug og landbrugssystemer). Design og implementering af landbrugssystem, inkl. økosystembaseret årlig dyrkning, regenerativt landbrug, CO2-fikserende landbrug, skovhaver, skovlandbrugssystemer og bæredygtigt skovbrug ved hjælp af permakultur.

Business (Virksomhed og erhverv). Design og etablering af nye virksomhed- og erhvervsmodeller på linje med permakulturens etik og principper og/eller tilpasning af eksisterende virksomheder til at være på linje med permakulturens etik ved hjælp af permakulturens principper og værktøjer.

Personlig udvikling, “Zone 00”, Sundhed og Velvære. Design og realisering af Diplom Læringsvej, personlige mål, livsstilsændringer og/eller livskvalitet.

Diplomholdere

I Danmark har vi 9 diplomholdere:  Jesper Saxgren, Poul Erik Vase Pedersen, Mira Illeris, Esben Schultz, Petra Dall, Cathrine Dolleris, Tycho Holcomb, Karoline Nolsø Aaen og Charlotte Lou Landon.

Cathrine Dolleris akkrediterede til diplomholder i England i november 2014. Cathrine er uddannet diplomtutor i det engelske system og tager diplomlærlinge i både det engelske system og det nordiske akademi. Du kan se hendes 10 designs på hendes hjemmeside Geoliv.dk

Charlotte Lou Langdon akkrediterede til diplomholder i 2022 hos Permaculture Association UK. Lou uderviser i Permakulturdesign og er med til at drive Hideaway Vingård på Fejø. Lou er ikke diplomtutor men vil gerne hjælpe, hvis du har brug for en snak om din proces. Læs mere her.

Jesper Saxgren bor i Sydjylland og fik sit diplom tildelt i 1995 af Bill Mollison, Permaculture Institute, Australia

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb blev diplomeret i  2017 på Nordisk Træf. Deres diplomarbejde blev vejledt af Tony Andersen.  Karoline er diplommentor i det nordiske akademi. Du kan se mere på deres hjemmeside Permakulturhaven.dk

Mira Illeris og Esben Schultz tog diploma i 2009. De har deres sted Permakulturgaarden i Skovvirke på Svanholm. 

Petra Dall tilsluttede sig det tyske diplom-system ved Permakultur-Akademie og bestod i 2016.

Poul Erik Vase Pedersen fik tildelt diplom på Nordisk Træf i 2004, men er ikke længere aktiv.

Diplomholdere i Norge,  Sverige og Finland: 

Norge: Frederica Miller, Marianne Leisner, Ingvald Erga, Herwig Pommeresche, Jan Martin Bang og Julio Perez.

Sverige: Bertil Thermaenius, Helena von Bothmer, Lennart Pranter, Esbjörn Wandt, Peter Norrtron, Maria Svennbeck, Ralf Palmpers og Andreas Jonsson

Finland: Bheki Matambo Ngobese og Dominik Jais

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik