Diplom-uddannelse 

Hvis du ønsker at udvide din viden og kunnen indenfor permakultur, kan du ansøge om at få din viden og kunnen anerkendt og formelt godkendt af Permakultur Danmark. Du kan vælge at følge retningslinjerne fra Nordic Permaculture Academy eller den engelske Permaculture Association 

Efter godkendt arbejde og præsentation af dette, tildeles du et Diplom i Permakulturdesign. Diplomprocessen i permakulturdesign bygger på selvstyret planlægning og læring. Hvor lang tid du behøver for at forberede dit diplom er individuelt, men minimum 2 års arbejde kræves for at kunne ansøge om diplomet.

Den engelske Permaculture Association har igennem mange år faciliteret diplomprocessen, og har i dag over 500 diplomaspiranter og 40 undervisere, som vejleder dig i processen. 

Nordic Permaculture Academy er en udvikling af diplomet i retning mod det engelske system, der i højere grad arbejder med en struktureret læringsvej.

Nedenfor finder du retningslinjerne for processen og de forskellige kategorier/områder, man kan vælge imellem i sit diplomarbejde.

Se en udførlig beskrivelse af diplomprocessen her

Introduktion

Som diplomholder er du ansvarlig for at sikre at permakultur som koncept og praksis forbliver intakt og videreføres. Diplomet er først og fremmest en slags licens, som Nordisk Permakultur Institut eller Nordic Permaculture Academy giver for officielt at bekræfte, at diplomholderen kan:

– være en repræsentant for permakultur-bevægelsen i offentligheden på egen hånd

– kvalitetssikre PDC-kurser samt arrangere PDC-kurser på egen hånd

– kvalitetssikre projekter og drive professionel designrådgivning på egen hånd

Derfor indgår det som krav for at opnå et diplom, at du demonstrerer en indgående forståelse af permakulturens etik, principper og metoder og samtidig kan formidle dem, at du har produceret en omfattende portefølje af designarbejde og at dine design viser din forståelse. Diplomet bliver tildelt enkeltindivider, ikke områder eller projekter.

De to nordiske diplomsystemer har som hovedfokus at hjælpe med at opbygge en avanceret praksis og forståelse af permakultur i en nordisk kontekst. Det er også tilladt at opnå et diplom ud fra arbejde udført uden for Norden, men i det tilfælde er det påkrævet at du finder en vejleder blandt diplomholderne i Norden inden du registrerer dig som diplomaspirant. Snak med den diplomansvarlige ved permakulturforeningen i dit eget land, hvis du har brug for hjælp eller yderligere information.

Diplom-
kategorier

 

Diplomkategorierne som er oplistet her, viser hvilke områder, man kan inkludere i sit diplomarbejde.

Du kan vælge at arbejde indenfor en enkel kategori, hvis du følger Nordisk Permakultur Institut, eller indenfor flere kategorier under Nordic Permaculture Academy.

Kategorierne blev udarbejdet internationalt på IPC4 i Nepal 1991 med enkelte tilføjelser senere.  Nedenfor giver vi eksempler på, hvad de forskellige kategorier kan indebære eller omfatte:

Site design (Fritstående designprojekt). Projekt-design / Professionel design-rådgivning.

Site development (Udvikling af et område). Flere designs implementerede på samme sted og evalueret over en længere periode.

Education (Uddannelse). Design af og arbejde med permakulturuddannelse og -træning.

Administration og organisation. Design af og arbejde med organisations- og administrationsmetoder på linje med permakulturens etik.

Architecture (Arkitektur). Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur ved hjælp af permakulturprincipperne og på linje med permakulturens etik.

System establishment and implementation (Etablering og implementering af system). Design, etablering og evaluering af systemer og metoder, som vil være essentielle for permakultur design og implementering.

Trusteeship. Design, etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for bevarelse af jordbesiddelse(r) til permakultur-formål.

Community development (Social udvikling). Design, etablering og opretholdelse af øko-samfund, permakultur i lokalsamfund og fælleshaver indenfor en bioregional kontekst.

Research (Forskning). Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning.

Finance (Økonomi). Design, etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer

Media and communications (Medie og kommunikation). Design af og arbejde med at formidle og sprede permakultur, som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur.

Manufacturing (Fremstilling/Værktøj). Design eller fremstilling af relevant teknologi, fremstillingsmetoder eller værktøj, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer.

Farming and farming systems (Landbrug og landbrugssystemer). Design og implementering af landbrugssystem, inkl. økosystembaseret årlig dyrkning, regenerativt landbrug, CO2-fikserende landbrug, skovhaver, skovlandbrugssystemer og bæredygtigt skovbrug ved hjælp af permakultur.

Business (Virksomhed og erhverv). Design og etablering af nye virksomhed- og erhvervsmodeller på linje med permakulturens etik og principper og/eller tilpasning af eksisterende virksomheder til at være på linje med permakulturens etik ved hjælp af permakulturens principper og værktøjer.

Personlig udvikling, “Zone 00”, Sundhed og Velvære. Design og realisering af Diplom Læringsvej, personlige mål, livsstilsændringer og/eller livskvalitet.

Diplomholdere

I Danmark har vi 9 diplomholdere: Tony Andersen, Jesper Saxgren, Poul Erik Pedersen (pt. ikke tilgængelig som mentor for diplomstuderende), Mira Illeris, Esben Schultz, Cathrine Dolleris, Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen, samt Petra Dall.

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb blev diplomeret i permakultur  d. 21. januar 2017 på Nordisk Træf (det årlige møde mellem de tre nordiske permakulturforeninger).

Deres diplomarbejde blev vejledt af Tony Andersen (Danmark) og den eksterne vejleder Esbjörn Wandt (Sverige) samt opponent Helena von Bothmer (Sverige). Du kan se deres diplomdesign her: Site development

Cathrine Dolleris akkrediterede til diplomholder i England i november 2014. Cathrine er uddannet diplomtutor i det engelske system 5.2 og tager diplomlærlinge i både det engelske og nordiske system. Du kan se hendes 10 designs her:

Strawbale house at Birkegårdens Haver

Public relations project

Seaweed mulch

Setting up a LAND project in Denmark

Permaculture teacher design

Flex oven design

Designing the Action Learning Pathway

Homestead design Kattehærhus

Forest garden design

Universal tea

Petra Dall tilsluttede sig det tyske diplom-system ved Permakultur-Akademie og bestod i 2016. Hun er uddannet socialarbejder og arbejder sammen med sin mand, Morten, som er håndværker og industriel designer og som er ved at tage et PDC.

Petras fokus og erfaring ligger indenfor følgende områder:

– medicinske urter, planter og roser (produkter som te, lægemidler og salver)

– permakulturdesign i en kombination af landskab og dekorativt gård-design (Vitsøhus, Ærø: besøgs- og paradishave med naturoplevelser)

– design med integration af dyr (produkter som uld, måtter og sæbe)

– undervisning og design af undervisning på basis af “permakultur-pædagogik”

– klangterapi og thetahealing

Her er et overblik over diplomholdere i Norge og Sverige: 

Norge: Frederica Miller, Marianne Leisner, Ingvald Erga, Herwig Pommeresche, Jan Martin Bang og Julio Perez.

Sverige: Bertil Thermaenius, Helena von Bothmer, Lennart Pranter, Esbjörn Wandt, Peter Norrtron, Maria Svennbeck og Ralf Palmpers.

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik