Den selvforsynende landsby

-Ide til en permakultur bosætning på Fyn-


Indledning

Indtil videre er vi Mira, Esben og Karsten, og vi har mødt hinanden under uddannelsen til økologisk landmand. Vi har en fælles drøm om en anden måde at leve på. Det er den drøm vi vil prøve at nå med følgende projektbeskrivelse. Vi ser samtidig vores drøm, som ikke bare en drøm for os selv, men håber også at projektet kan være med til at påvirke det samfund vi lever i.
Vi har interesseret os for andre økosamfunds projekter, som Friland, Landsby 2000, Skovbo - 1, Økosamfundet Dyssekilde, og Svanholm. Vi har stor respekt for disse projekter, og finder at de har meget at byde på. Men alligevel passer de ikke rigtig på det vi vil, f.eks. i forhold til vores vision om selvforsyning og permakultur, eller fordi vi ikke tror vi vil passe ind i et spirituelt fællesskab. Derfor lægger vi her vores egen ide ud, i håbet om at kunne samle en gruppe omkring den.
Hvis du går rundt med en drøm der ligner vores, så kan vi måske skabe noget sammen.

Det overordnede design

Vi håber at kunne blive en landsby med omkring 40 indbyggere. Den kan evt. laves som en udbygning af en eksisterende landsby. Der laves et overordnet design af stedet, med placering af fælleshus, landbrugsarealer og boliger med haver. Det skal også være muligt at lave familie-, ungdoms- og ældreboliger, kollektiver eller andet inden for fællesskabets rammer, så man kan vælge hvor høj grad af privatliv man ønsker.

Selvbyg

Hvis der er eksisterende huse der hvor vi kommer hen, vil vi selvfølgelig bruge dem. Men der ud over regner vi med selv at bygge vores huse i lokale materialer som ler, halm og træ. Ved at designe husene efter permakultur principper kan vi opnå en høj grad af bæredygtighed.

En fælles selvforsyning

De fleste af vores fødevarer, samt energi og på længere sigt også tømmer til byggematerialer, vil vi skaffe ved hjælp af landbrug, havebrug, dambrug og skovbrug efter permakultur teknikker. Det at udvikle og eksperimentere med fødevare produktion i permakultur, ser vi som et mål i sig selv, da vi ikke er nået ret langt på dette område i Danmark. Vi ser det også som en opgave at udbrede permakultur, f.eks. ved at holde kurser om emnet. Udover selve produktionen af fødevarerne, vil vi også selv forarbejde råvarerne, ved f.eks. bagning og fremstilling af ost.

En landsby med plads til alle

Vi vil prøve at skabe et alternativ til den institutionsopdeling vi kender, og i stedet integrere børn, ældre og handicappede i landsbyens praktiske liv. Alle skal have lov til at deltage i fællesskabet og mærke at der er brug for dem. Hermed vil vi opnå et samværd og et samarbejde på tværs af forskelle i alder, uddannelse og kulturbaggrund, hvilket vi tror kan være meget værdifuldt. Permakultur teknikkerne gør at hele selvforsyningen, også landbrugsdelen, kan fungere uden brug at tungt og farligt maskineri, hvilket vil gøre at alle kan være med.

En lokal økonomi

En selvforsynings produktion til en landsby kan sandsynligvis ikke løbe rundt, hvis den skal konkurrere med det øvrige samfunds industriproduktion. Vi mener imidlertid, at dette arbejde har en økologisk, social og æstetisk værdi, f.eks. det at kunne spise friske fødevarer og være omgivet af dyr og menneskelig aktivitet, der hvor man bor. Dette kan ikke gøres op i penge, men alle i landsbyen vil få glæde af det. Derfor foreslår vi et time system, der sikrer selvforsyningen, ved at alle forpligtiger sig til at lægge et bestemt antal arbejdstimer om ugen med selvforsynings arbejde. Timetallet sættes så højt at vi kan nå at passe alle dele af selvforsyningen. Til gengæld for arbejdet får man dækket sit behov for mad og biobrændsel. Hvis nogen ønsker at arbejde f.eks. 5 timer mindre end det fastsatte timetal, da kan de i stedet betale 5 timelønninger fra deres lønarbejde til en fælleskasse. De indbetalte penge kan bruges til investering i redskaber og vedligehold.

LETS

Ved siden af selvforsyningen, kan vi prøve at sætte gang i en LETS ordning, hvilket er en slags lokal valuta, hvor med man kan udveksle især tjenester med hinanden. Selvforsyningen og LETS vil tilsammen kunne udgøre et økonomisk sikkerhedsnet, som gør at vi kan klare os med en meget lav indtægt udefra.

Gældfrihed

For at kunne skabe dette idealistiske sted, hvor der er tid til at have børn med i arbejdet og til at lave selvforsyning, er det vigtigt at vi ikke sætter os i en for hård økonomisk situation. Dermed synes vi det er vigtigt at opnå en høj grad af gældfrihed på jorden og fællesbygninger. Vi opfordrer altså til at folk hver især begynder at lave en opsparing. Om husene også skal være gældfri, det kan være op til den enkelte.

Virksomheder

Det vil selvfølgelig være godt, hvis der udover selvforsyningen kan skabes nogle indtægts givende virksomheder i landsbyen. Dette vil være med til at skabe yderligere liv på stedet. En mulighed er at lave en børnehave for lokalområdets børn, som kunne indgå på lige fod med vores egne børn. En anden oplagt mulighed er produktion af grønsager til lokalt salg. Virksomhederne kunne fungere ret uafhængigt af landsbyen i øvrigt, dog med krav om at de fungerer efter permakultur principper, og at de har en åben demokratisk struktur.

Beslutningsform

Det vil være nødvendigt at holde regelmæssige fællesmøder, for at træffe beslutninger om selvforsyningen, fælleshuset og andre fælles anliggender. Vi tror på at de mest hensynsfulde beslutninger træffes efter konsensus princippet, hvor man diskuterer sig frem til en løsning, som alle kan leve med, uden at alle nødvendigvis skal være helt enige. Vi tror at dette vil give plads til at alle bliver hørt, at folk føler et ansvar for beslutningerne og bliver engagerede.

Kom med i opstartsgruppen!

Dette var så vores oplæg. Vi er meget interesserede i at gå sammen med andre og skabe en gruppe, så vi i fællesskab kan komme videre med projektet. Der er stadig områder der står åbne, hvor vi må diskutere os frem til løsninger. Men hvis vi nogenlunde har det ovenstående som fælles udgangspunkt, da vil det også være muligt at blive enige om resten.

Kontakt os på e-mail: mirailleris@hotmail.com ; esbenschultz@hotmail.com og freak_dk@hotmail.com Læs om permakultur i "Permakultur i en nøddeskal" af Patrick Whitefield. Det Selvforsynende Samfund