Permakultur
(perma
nent agriculture)


Hvad er permakultur?

   Begrebet permakultur (pk) blev udviklet af de to Australske mænd Bill Mollison og David Holmgren i 1974. Konceptet er et praktisk koncept der bygger på omhyggelig omtanke på hvordan man bruger jordens resourcer, så de vil vare ved til gavn for fremtidige generationer. Ideen er ikke bare at implementere landbrug i denne teori, men hele samfundet i en ny form for "livsstil".
   I 1978 publiserede Bill og David bogen Permaculture one, som blev efterfulgt et år senere af Permaculture two. Efter disse to bøger er der kommet en lang række andre bøger - også fra andre forfattere. "Biblen" indenfor permakultur er mesterstykket Permaculture - A Designers´ Manual skrevet af Bill Mollison.

Permakulturens etiske regler

Omsorg for jorden Tag vare på jorden dyr, planter, jord, vand og luft.
Omsorg for mennesker Tag vare på mennesker fremmelse af selvengagement og samfundsansvar.
Dele overskud Dele overskud til vore behov dele overskydende arbejdskraft, viden, penge.

Hvorfor er permakultur vigtig?

   Permakultur er et redskab til at forhindre nogle af de store katastrofer vores planet har i udsigt de næste 10-50 år.
Den vigtigste er nok manglen på rent drikkevand.
En anden er manglen på mad til alle (forbundet med overbefolkning).
En tredje er manglen på træer, som er forbundet med drivhus effekten og den hurtigt voksende ørkendannelse.

Hvordan kan jeg bruge permakultur?

   Alle kan bruge permakultur i deres daglige liv. Der er flere ting som alle kan gøre, ligemeget hvor de bor. Det svære består i at man skal tænke på en lidt anderledes måde, sammanlignet med den vestlige måde at tænke på. Først og fremmest skal man være mere kritisk med hvad man køber. Det er bedre at købe lokalt producerede produkter, end ting der er importerede langvejs fra. Hvad mere vigtigt er - køb mindre og producer mere selv. Det kræver ikke ret meget land at producere en lille mængde mad.
Genbrug er en anden god måde at begrænse brugen af recourcer på.

Design principper

   Hoved strukturen i permakultur er design. Det er et redskab til at konstruere ting med en bedre brug af kendte teknologier (ofte i et low-tech stade) på en mere intelligent og fornuftig måde. Lad os tage et lille eksempel. Lad os sige vi vil konstruere en hønsegård. I stedet for at købe dyre energi- og resource krævende trådnet, kan vi plante et levende hegn. Vi kunne også lave et hegn af træ (lokalt dyrket selvfølgelig!). Husk at selv dødt trå er et lager af kuldioxid!
Nøglen til at skabe bæredygtige systemer er fornuftige design.

Hvor kan jeg få mere information om permakultur?

   De førende organisationer og folk indenfor permakultur er stort set placeret i Australien og USA, men der sker dog ting over hele verden. Det ser ud til at tredjeverdens landene bruger design metoderne mere end de rigere lande i vest Europa.
Det er godt for de (økonomisk set) fattige lande, men trist for verden, at de mennesker som producerer mest affald og forurening bekymrer sig mindre om naturens ve og vel.
Vi prøver at ændre naturen til at opfylde vores behov, i stedet for at udnytte de naturlige processer som de er (ingen GM mad tak!).
Krigen imod naturen er en krig vi ikke kan vinde - da vi selv er en part af naturen bekæmper vi jo samtidigt os selv! Indtil vi indser det, vil vi se en del fatale sygdomme og katastrofer.

Se adresse sektionen andet steds på hjemmesiden for mere information om hvor tingene sker rundt om i verden.
Se også under menupunktet "Bibliotek" for at finde litteratur permakultur og andre emner.

Kontakt os på permagro@permakultur.dk
©opyright PermAgro - PRIDK, 2001