Fjerkræ


Høns

Høns er nok de bedste og mest alsidige dyr man kan have i et permakultur system. De opfylder en lang række funktioner, og giver os en masse produkter.
Deres produkter: æg, fjer, kød, gødning, varme, kuldioxid...
Deres funktioner: ukrudtsbekæmpelse, skadedyrs bekæmpelse, opvarmning (drivhus)...

I de varmere klimaer kan man bruge høns (og andet fjerkræ) i rotations systemer. Dette er knap så let i de koldere klimaer, hvor dyrknings sæsonen er kort. Man kan dog stadig bruge dem imellem f.eks. frugt træer.

Høns er gode som ukrudts bekæmpere før afgrøder, idet de renser jorden for både planter og ukrudtsfrø og evt. nedfaldsfrugt. De spiser ikke brændenælder. Det er deres natur med at skrabe og hakke i jorden der gør dem så brugbare. Den naturlige hønseflok er på 20-30 høns hvor af 2-3 er haner, og man regner med et areal dække på 800-900 høns/ha.

De kan bruges på følgende forskellige måder:

Ænder

Ænder er, selvfølgelig, forbundet med vand. De er derfor brugbare i alle systemer med vand (chinampas, Dyke pond etc.).
Ænder spiser græsser, kløver, vandplanter, insekter og snegle. Derfor kan de både bruges som ukrudts- og skadedyrs bekæmpere. De to racer der er mest velegnede er Khaki Campbells og Indian runners, da de ikke spiser grøntsager og modent grønt, og derfor kan bruges flest steder. De er vane dyr og kan derfor blive trænet til selv at komme ind om aftenen. Ænder skraber ikke og kan derfor gå i et dyrket bed, men deres fødder vil ødelægge små planter, så bedet skal have nået en vis størrelse. Ænder kan bl.a. bruges følgende steder:

Gæs

Problemet med høns er, at de ikke spiser alt ukrudt (især græs). Et par gæs vil løse det problem. Husk! - Man skal aldrig blande gæs høns og ænder, da de har mange sygdomme til fælles.
Gæs er blevet brugt til at luge kartofler med.

Gæs spiser græsser, kløver, lucerne og samt mange slags ukrudt. Der er mange bredbladet planter som de ikke spiser. Deres brede fødder vil ødelægge små planter.

Kilder (Se under "Bibliotek" i menuen for yderligere oplysninger):
ISBN 0 908228 01 5 Permaculture: A Designers' Manual
Video "Global Gardener" med Bill Mollison
Diverse materiale fra "Den Økologiske Landbrugsskole"

E-mail: permagro@permakultur.dk
Skrevet af: Karsten Petersen, Mira I. Simonsen og Sarah H. Jacobsen
©opyright PermAgro - PRIDK, 2001