GriseDet bedste dyr til at pløje markerne med er uden tvivl grisen. Med deres kraftige tryne kan de grave ret dybt ned i jorden, hvor de vil æde rødder og smådyr.
De er ret effektive i kampen mod kvik græs, som er en af de værste ukrudt i det nordlige Europa.
Dette gør den anvendelig i rotations systemer i større skala.

En af de værste bekymringer omkring grise er alle de sygdomme og bakterier der er forbundet med dem.

Grise er oprindeligt skovdyr. De bygger faktisk store reder på jorden når de yngler. Derfor elsker de at have et lille stykke skov at bo i.

Grise traktor

Man kan bruge grise som pløjekraft for både at spare arbejdskraft og energi. Samtidig med grisene udfører et job, som de er som skabt til, bliver jorden gødet og vi får kød på bordet.

I Sverige har man lavet en række forsøg med grise som pløjekraft i kløvergræs marker. Man har derefter etableret en vinterhvede afgrøde uden anden form for jord bearbejdning.
Pløjningen foregår ved at dyrene får et lille område ad gangen, nærmest som når man stribe afgræsser.
Man lavede forsøget over en 2-årig periode, hvor det var en tør sommer det første år (1995), mens det var mere fugtigt andet år (1996).

Belægningsgrad (pr. uge) Høj Lav
m2 pr. gris 10 20
Bearbejdnings dybde 1995 4,5 cm 3,1 cm
Høstresultat 1996 5400 kg/ha 3650 kg/ha
Bearbejdnings dybde 1996 5,3 cm 4,8 cm
Høstresultat 1997 6300 kg/ha 6190 kg/ha

Kilder:
Diverse materiale fra "Den Økologiske Landbrugsskole"

E-mail: permagro@permakultur.dk
©opyright PermAgro - PRIDK, 2001