KvægKøer er gode producenter, men de er dårlige til at udnytte arbejde fra. De kan producere masser af mælk og kød, men de kræver en del foder, og er derfor ikke så effektive. De bedste måder at græsse med køer på, er at kombinere græsset med træer, for at begrænse mængden af land brugt på at fodre dem. Køer er oprindeligt skovdyr (levede i skovbryn), og kan derfor sagtens æde træer. Vi her hos PermAgro vil afprøve hvilke træer man eventuelt kan bruge her i det kolde klima.

Deres produkter: Mælk, kød, gødning, kul dioxid, methan, varme.
Deres funktioner: Græsning, opvarmning, gødning.

Mæilken er en god føde kilde for mennesker, som vi har benyttet os af i tusinder af år. Den kan blive brugt til mange ting såsom at lave ost, yoghurt, smør og et antal af forskellige typer af mælk.

Deres kød er en af de mest anvendte slags, trods den ueffiktive udnyttelse af græsnings arealer. Det tager omkring 1 Ha at fodre en ko i et helt år.

Dens gødning bliver leveret i store mængder, men den er ikke særlig rig på næringsstoffer. Andre måder at bruge gødningen på erf.eks. i puds til halmhuse og lign.

Gasserne fra koen (methan og kuldioxid (CO2)) bliver produceret i store mængder (Methan=400 l/dag, CO2=800 l/dag). Det er en generel misforståelse at det kommer fra bagenden af koen. Størsteparten af gasserne kommer rent faktisk som bøvser fra munden. En ko bøvser med et interval på ca. 1,2 minutter 24 timer i døgnet.

En stor men lidt brugt energi kilde er varmen som koen producerer. I koldt klima, når køerne er indendørs i en stald, har man en enorm produktion af varme, som kan bruges til opvarmning af huse (ved hjælp af en varmepumpe). Det er brugt nogle steder, men desværre ikke særligt meget. Uheldigvis (i dette tilfælde) er de nye stalde man bygger i dag meget åbne, så man får ikke den samme mængde varme opsamlet. Den gode ting ved dette er at køerne blivere sundere, og mere resistente overfor sygdomme.

Det er kun anbefalelsesværdigt at benytte kvæg i et permakultur system hvis man har et rimeligt stykke jord (mere end 6 Ha).
Kilder:
Diverse materiale fra "Den Økologiske Landbrugsskole"


E-mail: permagro@permakultur.dk
©opyright PermAgro - PRIDK, 2001